Pytania i odpowiedzi

100 Zdrowie

Możesz przystąpić do prywatnej opieki medycznej i leczyć także istniejące choroby – bez ankiety medycznej:  szybki dostęp do większości lekarzy specjalistów, kompleksowe badania (w tym rezonans i tomografia), pomoc w razie wypadku (opieka nad dziećmi, transport), zabiegi rehabilitacyjne, lekarskie wizyty domowe, profilaktyczny przegląd zdrowia, indywidualny opiekun

Lecz się w najlepszych europejskich klinikach w razie: choroby nowotworowej, przeszczepu szpiku lub narządów, wszczepienia by-passów, operacji naprawczej zastawek serca, zabiegów neurochirurgicznych

Pokrywa się koszty i organizuje dla chorego: podróż, transport medyczny i zakwaterowanie (również dla osoby towarzyszącej lub dawcy organu), pobyt w szpitalu, przeprowadzenie operacji i pełną opiekę po niej, podróż do domu,  zwrot kosztów leków zakupionych po powrocie do kraju – do 50 000 euro.

Dodatkowo  otrzymuje wypłatę za każdy dzień pobytu w szpitalu – 100 euro / dzień / max 60 dni.

200 Bezpieczeństwo

Pomoc prawna jest dostępna telefonicznie (7 dni w tygodniu w godz. od 9 do 21lub przez email w sprawach związanych z: –  odszkodowaniami–  wykroczeniami lub przestępstwami– umowami i prawami konsumentów–  spadkami–  prawem rodzinnym–  ochroną danych osobowych– prawem administracyjnym– stosunkiem pracy– ZUS, KRUS itd– użytkowaniem lub posiadaniem nieruchomości

300 Finanse

Pod koniec stycznia 2020 będzie nabór dla organizacji na zatrudnienie nowych osób – powiaty Bielsko-Biała, bielski, cieszyński i żywiecki.

Podstawowe informacje: dofinansowanie do utworzenia 1 stanowiska pracy – 24 000 zł, minimalna ilość stanowisk: 3 (72 000 zł), maksymalna ilość stanowisk: 10 (240 000 zł), z pracownikiem podpisana umowa o pracę przynajmniej na 1/2 etatu

900 INNE

Wpisz swoją informację lub zapytaj się o szczegóły korzystając z formularza KONTAKT

Load More